Whiplash schadevergoeding eisen

“Hoe kan  ik een whiplash schadevergoeding eisen?” Bij het eisen van een whiplash schadevergoeding, dient de schade geclaimd te worden bij de aansprakelijke partij. Indien u als gevolg van een ongeval geconfronteerd wordt met de gevolgen van een whiplash trauma, dan is er vrijwel altijd sprake van een vorm van schade. Om bij een whiplash schadevergoeding te eisen is het aan te raden dat u zich laat bijstaan door een expert op het gebied van het claimen van letselschade, zoals Letselschade-Claim. Wij beschikken over de juiste expertise om de geleden schade bij de aansprakelijke partij te verhalen.

Aansprakelijkheid whiplash schadevergoeding eisen

Om bij een whiplash schadevergoeding te eisen, is het van belang dat de omvang van de totale schade duidelijk wordt. Daarbij kunt u denken aan extra gemaakte kosten na het ongeval, maar ook aan de schade die in de toekomst wordt geleden. Bijvoorbeeld omdat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt door het ongeval en er in dat opzicht sprake is van inkomstenderving. Daarnaast geldt nog dat er sprake kan zijn van immateriële schade, waarvoor een claim voor smartengeld kan worden ingediend.

De aansprakelijke partij die verantwoordelijk is voor het ongeval wordt veelal vertegenwoordigd door de verzekeringsmaatschappij. Bij een whiplash schadevergoeding eisen, komt de claim dan ook terecht bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Letselschade-Claim kan uw belangen vertegenwoordigen en op een heldere manier de geleden schade in een concreet overzicht claimen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Maak gebruik van gratis advies van onze letselschadespecialist

Bij een whiplash schadevergoeding eisen is er sprake van een situatie, waarin u als slachtoffer aan een verzekeraar de geleden schade en toekomstige schade moet aantonen. U staat er in dat opzicht als slachtoffer alleen voor, maar niet als u Letselschade-Claim inschakelt om uw belangen te behartigen.

Wist u dat de kosten van het inschakelen van een letselschadespecialist bij het uitkeren van de schadevergoeding eveneens door de aansprakelijke partij betaald dienen te worden? U kunt dan ook van ons een gratis advies krijgen door online het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Wij bespreken dan met u de situatie en kunnen voor de door u opgelopen whiplash schadevergoedingen eisen.

Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen.

Scroll naar boven