Belangrijke uitspraak letselschade

Een uitspraak van de Hoge Raad heeft grote gevolgen voor letselschadeverzekeringen. Normaal keert een aansprakelijkheidsverzekering alleen uit bij schade die is toegebracht door derden. Nu kun je ook je eigen partner aansprakelijk stellen.

Aanleiding voor de uitspraak is een zaak waarbij een vrouw een dwarslaesie opliep door een losgeschoten hangmat. Dat gebeurde in haar eigen huis. De hangmat was bevestigd aan een gemetselde pilaar in de tuin van de woning die zij met haar partner bewoonde.

Partner

A. Kolder, de advocaat van de vrouw spreekt van ‘baanbrekende jurisprudentie’. “Iedereen is straks in zijn eigen huis beschermd.”.

Ladders en huisdieren

Volgens J. Schultz, directeur van het letselschadekantoor dat de vrouw heeft bijgestaan, heeft het ‘hangmatarrest’ ook gevolgen voor de aansprakelijkheid voor roerende zaken, zoals bijvoorbeeld een auto, een ladder of meubilair en (huis)dieren. “Het is nu mogelijk om bij huis-, tuin- en keukenongevallen een familielid succesvol aansprakelijk te stellen voor in elk geval 50% van de schade.”

Meer schadeclaims

Het Verbond van Verzekeraars verwacht nu veel meer schadeclaims. De verzekeraars gaan nu uitzoeken wat de gevolgen zijn voor de aansprakelijkheidsverzekering. Stijging van de premies en aanpassing van de voorwaarden liggen voor de hand.

Terugwerkende kracht

Schultz denkt dat de uitspraak ook gevolgen heeft met terugwerkende kracht. Mensen die de afgelopen jaren schade hebben geleden door een eigen opstal, roerende zaak of dier kunnen alsnog schadevergoeding krijgen, in sommige gevallen bij gebeurtenissen tot wel twintig jaar terug.

Scroll naar boven