14.000 Euro schadevergoeding passagiers cruiseschip Costa Concordia

Een vertegenwoordiging van consumentenorganisaties heeft overeenstemming bereikt over schadevergoeding met de eigenaar van de Costa Concordia. De hoogte van de schadevergoeding is vastgesteld op 14.000 Euro per persoon.

Letsel schadevergoedingDit is een vergoeding voor de materiële schade en smartengeld voor een noodlottige vakantie. Deze schadevergoeding heeft geldt voor passagiers zonder letselschade. In een eerder stadium was er al een schadebedrag van 3000 Euro toegezegd. De totale schadevergoeding van 14000 Euro voor materiële schade en immateriële schade lijkt daarmee afgehandeld voor passagiers die het schip in goede gezondheid hebben verlaten.

Letselschade

M.b.t. passagiers die letsel en letselschade hebben opgelopen moet individueel gekeken worden naar een rechtvaardige letsel schadevergoeding. Dit is afhankelijk van o.a. de ernst van het letsel en de mate van financiële schade. Personen met letselschade dienen individueel een schaderegeling te treffen.

Overlijdensschade

Familie van passagiers die het leven hebben moeten laten door het scheepsongeluk, zullen eveneens een aparte schaderegeling moeten treffen. Het ligt voor de hand dat letselschade advocaten flinke schadeclaims in gaan dienen t.a.v. overlijdensschade.

Momenteel zijn er 16 overledenen geborgen. Er worden nog 20 passagiers vermist. Voor het leven van de vermisten wordt gevreesd.

Scroll naar boven