Stichting MENS in het geweer tegen verharding strafrechtklimaat

Het wetsvoorstel voor de invoering van minimumstraffen is nog maar amper van de baan of er liggen alweer nieuwe politieke voorstellen voor een strenger strafrecht in Nederland. Zo is er nog een voorstel om de mogelijkheden om bepaalde verdachten op te sluiten uit te breiden en pleit de VVD voor de invoering van een slachtoffertaks: overtreders van de wet moeten naast hun straf een toeslag betalen voor een fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers.

Scroll naar boven