Ruim 2400 Asielzoekers in Ter Apel: COA Boete Passeert Miljoen Euro

Asielzoekers Ter Apel

De dwangsom die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet betalen vanwege de overbezetting in het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft vandaag de grens van een miljoen euro overschreden. Dit blijkt uit recente cijfers van het COA.

Overbezetting in Ter Apel

Afgelopen nacht verbleven er 2463 asielzoekers in het aanmeldcentrum. Dit aantal overschrijdt de toegestane limiet van 2000 personen aanzienlijk. De gerechtelijke uitspraak van 22 februari stelde strikte grenzen aan het aantal mensen dat in het centrum mag verblijven, maar deze limiet wordt regelmatig overschreden.

Boetebedragen en Juridische Achtergrond

De kort gedingrechter veroordeelde het COA in januari tot het betalen van een dwangsom van 15.000 euro per dag voor elke dag dat het aantal asielzoekers in het centrum boven de 2000 uitkomt, tot een maximum van 1,5 miljoen euro. Deze boetes moeten worden betaald vanaf 22 februari.

Wetsartikelen:

  • Artikel 6:97 Burgerlijk Wetboek: Dit artikel gaat over de berekening van schadevergoeding. Het is relevant omdat het COA boetes betaalt als een vorm van schadevergoeding voor de overlast en mogelijke risico’s die de overbezetting veroorzaakt.
  • Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek: Dit artikel behandelt onrechtmatige daad. De gemeente Westerwolde kan het COA verantwoordelijk houden voor het overschrijden van de afspraken en het veroorzaken van overlast.

Gevolgen voor de Gemeente Westerwolde

De 2463 mensen die afgelopen nacht in het centrum verbleven, zijn ruim boven de limiet. Deze overschrijding heeft geleid tot een totale dwangsom van 1.012.500 euro. Dit bedrag is hoger dan aanvankelijk gedacht, omdat het aantal dagen waarvoor een boete geldt is toegenomen.

Gebruik van de Boetegelden

Wat de gemeente Westerwolde met het geld gaat doen, is nog niet duidelijk. Het college van burgemeester en wethouders moet hiervoor met een plan komen. Echter, Gemeentebelangen Westerwolde, de grootste partij in de gemeenteraad, verwacht dat dit niet voor het zomerreces zal gebeuren.

Achtergrond en Toekomstverwachtingen

De situatie in Ter Apel is al weken zorgwekkend. Het aanmeldcentrum kampt voortdurend met overbezetting, wat leidt tot toenemende druk op de faciliteiten en het personeel. Het COA en de gemeente Westerwolde moeten samenwerken om duurzame oplossingen te vinden voor de opvang van asielzoekers.

De situatie in Ter Apel toont de complexiteit van asielopvang in Nederland. De overschrijding van de toegestane limieten en de daarmee gepaard gaande boetes benadrukken de urgentie van het vinden van oplossingen voor de opvangproblematiek. De gemeente Westerwolde moet nu beslissen hoe de ontvangen boetegelden het best kunnen worden ingezet om de impact op de gemeenschap te minimaliseren.

Scroll naar boven