Arbeidsongevallen bouw kostten vorig jaar 65 miljoen euro

Arbeidsongevallen in de bouw kostten vorig jaar 65 miljoen euro

Jongeren lopen de grootste risico’s. Een op de veertien jongeren in de bouw heeft het afgelopen jaar een arbeidsongeval gekregen. Dit blijkt uit de “Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2009″ van Arbouw.

In totaal kregen ruim 8400 werknemers een arbeidsongeval. Het gemiddelde arbeidsongeval percentage in de bouw in 2009 is 4,1% en dat is iets hoger dan de 4,0% in 2008. Omdat de gemiddelde verzuimduur per arbeidsongeval en het aantal werknemers in de bouwnijverheid is gedaald zijn de geschatte arbeidskosten 15 miljoen euro minder dan in 2008.

Verreweg de meeste arbeidsongevallen in de bouw hebben te maken met vallen van hoogte of met verstappen, struikelen of uitglijden. Het komt ook veel voor dat werknemers geraakt worden door vallende voorwerpen, machines of gereedschap. De ledematen zijn de meest getroffen lichaamsdelen, 32% heeft letsel aan hand of pols en 26% aan voet of enkel.

Werknemers die een arbeidsongeval hebben gehad ondervinden significant meer klachten bij de uitvoering van hun werk. Ze moeten vaker langzamer werken of hun manier van werken aanpassen.

Om arbeidsongevallen te voorkómen is het van groot belang om technische en organisatorische voorzieningen te treffen op de bouwplaats. Volgens bijna 10% van de werknemers met een arbeidsongeval is dit niet het geval. Hier is dus nog ruimte voor verbetering. Daarnaast is het nodig dat de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Het is positief dat deze nagenoeg altijd door de bedrijven ter beschikking zijn gesteld. Van de werknemers die een arbeidsongeval hebben gehad zegt 80% dat ze de beschermingsmiddelen droegen. Daar staat tegenover dat een kwart van de bouwplaatswerknemers die een arbeidsongeval heeft gehad, geen voorlichting heeft gekregen over de manier waarop zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Hier is zeker nog winst te behalen, ook in de bewustwording over onveiligheid.

Ondanks dat de gemiddelde verzuimduur per ongeval is gedaald en het aantal werknemers met een arbeidsongeval in de laatste 30 jaar ongeveer is gehalveerd, is er dus nog verbetering mogelijk. Ruim 7% van de werknemers met een arbeidsongeval geeft aan dat het ongeval voorkomen had kunnen worden als de werkgever de vereiste veiligheidsmaatregelen had getroffen. Bijna een vijfde is van mening dat het ongeval voorkomen had kunnen worden als zij zelf veiligheidsmaatregelen hadden getroffen.

Bron: Arbouw

Scroll naar boven