Schadevergoeding PTSS na Gijzeling

Het Burean Beroepsziekten van de FNV (BBZ) heeft bekend gemaakt dat een oud-werknemer van Vluchtelingenwerk 100.000 Euro schadevergoeding heeft gekregen. De vrouw heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen doordat zij 1,5 uur werd gegijzeld door een wanhopige vluchteling.

Schadevergoeding PTSSDe asielzoeker gijzelde de oud-medewerker in een kamer die hij besprenkelde met benzine.  Vervolgens dreigde hij met een aansteker de ruimte in de brand te steken. Een asielzoeker die als tolk fungeerde bleef op de gijzelnemer inpraten. Na 1,5 uur gaf hij zich over.

De medewerkster en een collega hadden voor de gijzeling reeds aangegeven dat een nood-knop en een vluchtdeur wenselijk waren. De werkgever gaf hier echter geen gehoor aan. Ook was de werkdruk bijzonder hoog. Het gevolg is dat de oud-medewerkster PTSS heeft opgelopen.

Hoogte schadevergoeding PTSS

De rechter heeft nu bepaald dat Vluchtelingenwerk onvoldoende veiligheidsmaatregels heeft genomen om een dergelijke situatie te voorkomen. De hoogte van de schadevergoeding die vluchtelingenwerk aan haar voormalige werkneemster moet betalen bedraagt 100.000 Euro.

Vluchtelingenwerk verklaart dat na aanleiding van het drama maatregelen zijn gekomen om een herhaling van zetten te voorkomen. Zo zijn protocollen aangescherpt, is er een speciaal crisisteam opgezet. Ook zijn er trainingen ontwikkeld voor medewerkers om zich beter om te kunnen gaan met crisissituaties.

Zelf schadevergoeding PTTS aanvragen? Neem dan contact met ons voor kosteloos advies.

Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen.

Scroll naar boven