Ziek na werken met PX-10

Sinds de jaren tachtig duiken er geregeld geruchten op dat PX-10 schadelijk zou zijn voor de gezondheid en zijn er ook schadeclaims neergelegd bij defensie. In 2011 kwam de RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met een rapport waarin staat dat PX-10 er geen verband kan worden aangetoond tussen het werken met PX-10 en latere gezondheidsschade. De claims werden dus afgewezen. Onterecht?

Dossier Een Vandaag

In de aflevering van 20-10-2014 van het programma “Dossier Een Vandaag” komt de internationaal vermaarde Belgische toxicoloog Prof. Dr. Jan Tytgat aan het woord. Hij haalt het RIVM- rapport onderuit vanwege onjuist rekenmethodes. Verder verwijst toxicoloog Prof. Dr. Jan Tytgat  naar rapporten en Europese richtlijnen uit 1976, waaruit blijkt dat Benzeen kankerverwekkend is. Benzeen is een van de bestandsdelen van PX-10. Sinds 1980 is de leiding van Defensie zeker op de hoogte van het gevaar van PX-10. Dit blijkt uit rapporten die het  programma “Dossier Een Vandaag” boven water heeft gehaald en toch is het gebruik van PX-10 pas in 1993 gestaakt.

Twee maten

Het lijkt erop dat de Nederlandse regering meet met twee maten. Werken met een product wat benzeen betreft wordt bij defensie tot 1993 gedoogd en is volgens een rapport uit 2011 niet schadelijk voor de gezondheid en op de website van het ministerie van Economische Zaken staat over benzeen het volgende: “Benzeen hoort bij de kankerverwekkende stoffen waarvoor geen “drempel” bestaat: er is geen dosis aan te geven waarbij geen kanker ontstaat.” Tekst is na te lezen op: http://www.vwa.nl/onderwerpen/chemische-samenstellingen-verontreinigingen/dossier/benzeen/wat-is-het-gevaar-van-benzeen .

Ziek na werken met PX-10

Heeft u vroeger gewerkt met PX-10 en heeft u last gekregen van één van de volgende klachten (ernstige dermatitis, lymfeklierkanker, leukemie, longkanker), dan is de kans groot dat er een relatie bestaat tussen uw vroegere werkzaamheden en uw ziekte.  We kunnen u helaas niet helpen met uw gezondheidsklachten, maar wel met het indienen van een letselschadeclaim. Wanneer we u hiermee behulpzaam kunnen zijn, neem dat vrijblijvend contact met ons op. Dit geldt ook voor nabestaanden.

Scroll naar boven