Aangifte tegen omstreden neurolloog

HENGELO –  Dr. Ernst Jansen Steur, de aan medicijnen verslaafde Twentse neuroloog die tientallen patiënten ten onrechte vertelde dat ze ongeneeslijk ziek zouden zijn, wordt nu ook beschuldigd van dood door schuld.

Twee van zijn patiënten zouden door toedoen van de medicus intussen zijn overleden.

De letselschade-advocaat Y. Drost uit Hengelo, bij wie intussen 90 klachten zijn binnengekomen, doet daarom vandaag bij justitie in Almelo aangifte van dood door schuld.

Drost wil nog weinig kwijt over de achtergronden van de sterfgevallen. Er hebben zich nabestaanden bij hem gemeld die hebben verklaard dat er een direct verband zou bestaan tussen de dood van de twee patiënten en de handelswijze van de omstreden neuroloog. ,,Maar het is nu aan justitie om dit verder uit te zoeken en na te gaan of er inderdaad een oorzakelijk verband bestaat”, aldus Drost.

Verder doet Drost bij de hoofdofficier van justitie tegen de neuroloog aangifte van onder meer zware mishandeling en valsheid in geschrifte. Volgens de Twentse letselschade-expert heeft Jansen Steur tientallen mensen zwaar lichamelijk letsel toegebracht.

Maar ook doet Drost aangifte tegen het toenmalig bestuur van het ziekenhuis. ,,Niet dat ik ze beschuldig van medeplichtigheid, maar ik wil wel dat justitie de rol van de voormalig bestuursleden onderzoekt. In hoeverre hebben ze onvoldoende tijdig ingegrepen en hebben zij dit allemaal laten gebeuren onder hun verantwoordelijkheid?”

Behalve foute diagnoses blijkt Jansen Steur ook zonder de vereiste toestemming bloedmonsters van enkele van zijn patiënten te hebben opgestuurd voor dna-onderzoek. Dit is in strijd met de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Daarnaast zou hij cannabis hebben verstrekt aan patiënten. ,,Dat is een overtreding van de Opiumwet”, aldus Yme Drost.

Drost luidde twee jaar geleden ook al eens de noodklok bij justitie, maar wegens capaciteitgebrek bleef die klacht destijds twee jaar geleden in de la liggen. ,,Ik heb nu opnieuw contact gehad met justitie en ze vroegen me de stukken toe te sturen. Daarom heb ik goede hoop dat er nu binnen enkele weken duidelijkheid is over eventuele strafrechtelijke vervolging. Het OM Almelo heeft me in ieder geval verzekerd dat ze dit met de grootste voortvarendheid gaan oppakken.”

Ook werd gisteren bekend dat minister Klink (Volksgezondheid) de Inspectie voor de Volksgezondheid onderzoek laat doen naar de spraakmakende affaire. Daaruit moet onder meer blijken waarom de Inspectie de zaak al niet in 2001 aanhangig heeft gemaakt bij justitie. Drost zegt dit onbegrijpelijk te vinden: ,,Gezien de ernst van de feiten had dit moeten gebeuren.”

Het Medisch Spectrum Twente maakte gisteren bekend wie deel uit gaan maken van de externe commissie die nu een onderzoek gaat instellen. Het gaat om prof. dr. Ph. Scheltens, hoofd Alzheimer Centrum VU-MC, en prof. dr. R. Kahn, psychiater hoofd divisie hersenen UMC-Utrecht.

Scroll naar boven