Whiplash schade

Whiplash schade kan behoorlijk oplopen na een ongeval met letsel. Zowel materieel als immaterieel. De letselschade dient vergoed te worden door de aansprakelijk partij. Maar waar bestaat een schadevergoeding voor een whiplash nou eigenlijk uit?

Whiplash schadeposten

Een schadevergoeding voor een whiplash bestaat uit verschillende posten. In beginsel dient alle schade die voort komt uit het ongeval vergoed te worden.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste schadeposten.

  1. Smartengeld
  2. Verlies aan arbeidsvermogen (ook wel inkomensschade)
  3. Kosten voor juridische bijstand
  4. Ziektekosten
  5. Hulp in huishouding
  6. Reiskosten
  7. Wettelijke rente

Smartengeld

Smartengeld betreft het immateriële deel van de schade. Het is een financiële vergoeding voor het letsel en het leed. Smartengeld wordt dus gezien als vergoeding voor afgenomen  levensvreugde.

Verlies aan arbeidsvermogen

Doordat een whiplash patiënt doorgaans niet in staat is om te werken treedt er verlies aan arbeidsvermogen op. De hoogte van deze inkomensschade hangt samen met de duur van het niet kunnen werken. Indien het voor een whiplash patiënt slechts mogelijk is om op basis van deeltijd te werken, dan dient zijn/haar huidige inkomen afgezet te worden tegen het inkomen dat hij/zij voor het ongeval verdiende.

Kosten voor juridische bijstand 

Het is raadzaam om een letselschadespecialist uw whiplash schade te laten afhandelen. Deze jurist weet precies welke schadeposten verhaald kunnen worden op de tegenpartij. De redelijke kosten voor deze juridische bijstand dienen door de tegenpartij betaald te worden. Deze kosten maken dus deel uit van de whiplash schade.

Ziektekosten

Alle kosten die niet worden vergoed door uw eigen ziektekostenverzekeraar vallen onder de te claimen letselschade. Bijvoorbeeld worden in het basispakket van een zorgverzekeraar de kosten voor fysiotherapie niet vergoedt. Ook vallen kosten voor alternatieve geneeswijzen vaak niet onder de dekking. Ook maakt het eigen risico deel uit van de schadepost “Ziektekosten”.

Hulp in huishouding

Hulp in de huishouding of mantelzorg is vaak gewenst. Deze schadepost omvat zowel “mantelzorg” als “thuiszorg”. Thuiszorg wordt georganiseerd door een extern bureau. Mantelzorg is zorg van bijvoorbeeld een familielid of een zorgzame buurvrouw.

Wettelijke rente

De wettelijke rente dient door de tegenpartij betaald te worden over de datum van ontstaan van de schade. Normaliter is dit de ongevalsdatum. Over smartengeld dient bijvoorbeeld wettelijke rente betaald te worden vanaf het moment van het ongeval. Ook dient er rente berekend te worden over het verlies aan arbeidsvermogen.

Whiplash schade claimen?

Indien u zelf een whiplash heeft opgelopen dan kunt u contact met ons opnemen. Wij adviseren u m.b.t. een whiplash schadevergoeding. Binnen 24 uur nemen wij telefonisch contact met u op en analyseren uw situatie. Desgewenst kunt u er vervolgens voor kiezen om uw whiplash schade door onze letselschadespecialist te laten claimen.

Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen.

 

Scroll naar boven